Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Decyzje administracyjne 2018

Decyzje administracyjne 2018 Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (art. 154 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Decyzja 1/2018/SZP

Decyzja 2/2018/SOK

Decyzja 3/2018/SOK

Decyzja 4/2018/SZP

Decyzja 5/2018/STM

Decyzja 6/2018/SOK

Decyzja 7/2018/STM

Decyzja 8/2018/AOS

Decyzja 9/2018/AOS

Decyzja 10/2018/AOS