Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Decyzje administracyjne 2019

Decyzje administracyjne 2019 Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (art. 154 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Decyzja 1/2019/AOS

Decyzja 2/2019/AOS

Decyzja 3/2019/PSY

Decyzja 4/2019/PSY

Decyzja 5/2019/REH

Decyzja 6/2019/STM

Decyzja 7/2019/REH

Decyzja 8/2019/REH

Decyzja 9/2019/AOS

Decyzja 10/2019/AOS