Dla Pacjenta

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w trakcie tymczasowego pobytu w inny państwie UE/EFTA

W przypadku, gdy osoba ubezpieczona w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie UE/EFTA poniosła koszty świadczeń może starać się o ich zwrot. Nie ma znaczenia, czy osoba w trakcie pobytu dysponowała kartą EKUZ, czy nie. Do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ należy wraz z wnioskiem o zwrot kosztów należy oryginalny rachunek, dowód zapłaty oraz inne posiadane dokumenty. Ponieważ w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim osoby ubezpieczone mają prawo do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia na zasadach panujących w tym państwie, złożone dokumenty zostaną przesłane do instytucji w państwie pobytu, która określi należną kwotę zwrotu. Wskazana kwota zwrotu zostanie Państwu przekazana przez NFZ.

Więcej informacji na portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej.

Do pobrania:

wniosek o zwrot kosztów