Dla Pacjenta

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

W ramach świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń: dializa otrzewnowa, hemodializa, tlenoterapia w warunkach domowych, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych dorosłych i dzieci, żywienie dojelitowe w warunkach domowych, badania antygenów zgodności tkankowej, badania genetyczne, badania i terapię izotopową, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci i u dorosłych w wieku 18-26 lat.

Hemodializa:

Do hemodializy kwalifikowani są chorzy z przewlekłym uszkodzeniem czynności własnych nerek wymagający terapii zastępczej. Procedura hemodializy obejmuje dodatkowo transport pacjenta z domu do stacji dializ oraz do domu po zabiegu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie hemodializoterapia:

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, tel. 85 74 09 449;
 2. Międzynarodowe Centrum Dializ, ul. Fabryczna 7, tel. 618 392 662
 3. Szpital Wojewódzki im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, tel. 87 562 92 04
 4. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, tel. 86 473 33 73
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Lipowa 190, tel. 85 682 91 95
 6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Korczaka 23, tel. 85 814 24 66, 85 814 24 16
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, ul. Sikorskiego 40, tel. 85 722 05 41
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nefromedica” – Specjalistyczne Centra Medyczne sp. z o.o., Grajewo ul. Konstytucji 3 Maja 34, tel. 86 272 60 18

Dializa otrzewnowa:

Do dializy otrzewnowej kwalifikowani są chorzy z przewlekłym uszkodzeniem czynności własnych nerek wymagający terapii zastępczej. Leczenie z zastosowaniem dializy otrzewnowej może odbywać się w warunkach domowych, zaś okresowa kontrola stanu zdrowia w stacji dializ.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie dializoterapii otrzewnowej:

 1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, tel. 85 745 07 47
 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, tel. 85 740 94 66
 3. Szpital Wojewódzki im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, tel. 87 562 92 04

Tlenoterapia w warunkach domowych:

Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikowani są pacjenci chorujący na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania. Kwalifikacja opiera się o wynik badania gazometrycznego. W momencie rozpoczęcia leczenia tlenem w warunkach domowych chory nie może palić papierosów. Rozpoczęcie przewlekłego domowego leczenia tlenem powinno odbywać się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje nieodpłatnie do domu koncentrator tlenu i przewody tlenowe.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie tlenoterapii w warunkach domowych:

 1. Uniwersytecie Szpital Kliniczny w Białystoku, Białystok ul. Warszawska 18, tel. 85 741 29 97 wew. 336
 2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, tel. 86 473 37 61
 3. Szpital Wojewódzki im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, tel. 87 562 92 16
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Lipowa 190, tel. 85 682 90 36
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Ściegiennego 1, tel. 85 655 25 11

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych polega na podawaniu substancji odżywczych drogą dożylną w domu pacjenta wraz z kompleksową opieką nad pacjentem. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych jest wskazane u chorych, których nie można w wystarczającym zakresie odżywiać droga przewodu pokarmowego, a których ze względu na stan zdrowia można wypisać do domu. Kwalifikacja do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych odbywa się w szpitalu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie żywienia pozajelitowego w warunkach domowych:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Niepodległości 9, tel. 668 877 560

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest wskazane u pacjentów nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają długotrwałego podawania substancji odżywczych w sposób inny niż drogą doustną. Żywienie dojelitowe stosuje się pod warunkiem uzyskania dostępu do sprawnie działających odcinków przewodu pokarmowego i zastosowania odpowiedniej mieszaniny odżywczej.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed im. Edyty Jakubów, Białystok ul. Mickiewicza 44A, tel. 85 68 83 131
 2. NZOZ Białostockie Hospicjum Dla Dzieci, Białystok ul. Gen. F. Kleeberga 8, tel. 85 662 20 03
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Niepodległości 9, tel. 668 877 560
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, tel. 87 567 69 10
 5. Stomed, Łomża ul. Piękna 3A, tel. 604 122 378

Badania antygenów zgodności tkankowej:

Badania antygenów zgodności tkankowej wykorzystywane są przy poszukiwaniu dawców szpiku, wątroby lub nerki. Badania te skierowane są do chorego oraz dawcy z nim spokrewnionym tj. jego rodziców i rodzeństwa.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie badań zgodności tkankowej:

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 23, tel. 85 745 63 01

Badania genetyczne:

Badania genetyczne wykorzystywane są w diagnostyce genetycznej chorób nowotworowych oraz nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych. Kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nowotworowych nie obejmuje świadczeń wykonywanych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie badań genetycznych:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mastermed, Białystok ul. Legionowa 9A lok. 6 i ul. Andersa 40A, tel. 85 742 30 30
 2. Podlaskie Centrum Genetyki Klinicznej „Genetics” Ryszard Leśniewicz, Marian Gaiński s.c., Białystok ul. Parkowa 14 lok. 84, tel. 85 742 64 26

Badania i terapia izotopowa:

Badania izotopowe obejmują diagnostykę wykonywaną na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę. Są to np. scyntygrafia nadnerczy, scyntygrafia wentylacyjna płuc, scyntygrafia cytrynianem galu.

Terapia izotopowa dotyczy leczenia schorzeń tarczycy oraz leczenia objawów bólowych związanych z rozwojem zmian przerzutowych do układu kostnego. Pacjenci po zakwalifikowaniu do leczenia otrzymują radioizotop w zakładzie medycyny nuklearnej.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie terapii izotopowej i badań izotopowych:

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 24A, tel. 85 746 86 15
 2. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 67 67

Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci

Świadczenia dotyczą pacjentów do 18 roku życia, którzy po raz pierwszy rozpoczynają leczenie z użyciem pompy insulinowej lub otrzymują ją po raz kolejny. Świadczenia mają na celu zaopatrzenie chorego w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej:

 1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, tel. 85 745 05 02

Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych

Świadczenia dotyczą pacjentów w wieku 18-26 lat, po raz pierwszy rozpoczynających leczenie z użyciem pompy insulinowej lub otrzymujących po raz kolejny pompę. Świadczenia mają na celu zaopatrzenie chorego w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej:

 1. NZOZ Specjalistyczny Ośrodek Internistyczno-Diabetologiczny, Białystok ul. Zamenhofa 10/20, tel. 85 664 40 50