Dla Pacjenta

Szybka Terapia Onkologiczna

Na pytania dotyczące pakietu onkologicznego w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ odpowiadają następujące osoby:
 

Pytania od pacjentów:

  • Irena Dolińska – tel. (85) 745 95 49
  • Iwona Mosiej – tel. (85) 745 95 00

Pytania od świadczeniodawców:

  • Podstawowa opieka zdrowotna – Iwona Urbanowska-Olendzka, Artur Suchowierski – tel. (85) 745 95 44
  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Marta Faszczewska – tel. (85) 745 95 11
  • Leczenie szpitalne – Andrzej Gajdowski – tel. (85) 745 95 40

Pytania w zakresie zmian technicznych związanych ze sprawozdawczością:

  • Wydział Informatyki – Piotr Brysiewicz – tel. (85) 745 95 46
  • Wydział Informatyki – Maciej Łukaszewicz – tel. (85) 745 95 57
Wszelkie wątpliwości można również zgłaszać na adres e- mail: pakiet.onkologiczny@nfz-bialystok.pl