Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Wykaz świadczeniodawców POZ potwierdzających Profil Zaufany

Wykaz świadczeniodawców POZ potwierdzających Profil Zaufany

W związku z Zarządzeniem Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia wykaz wszystkich placówek, z jakimi zawarł umowy o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego (dotyczy wyłącznie świadczeniodawców podstawowej  opieki zdrowotnej).

Pacjenci, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza, bądź pielęgniarki lub położnej podstawowej  opieki zdrowotnej w wymienionych w tabeli podmiotach mogą bezpośrednio potwierdzić dla siebie profil zaufany u tych świadczeniodawców.

Wykaz placówek – umowa na PZ (stan na 19.08.2022 r.)