Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Świadczeniodawcy

Leczenie uzdrowiskowe

nowe rozporządzenie:

W związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 4 czerwca 2019 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1136) zmianie, od dnia 19 lipca 2019 r. ulegnie stan prawny.

Podlaski OW NFZ przestawia poniżej główne zmiany:

  • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w przypadku dorosłych, musi wziąć pod uwagę okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowe – nie wcześniej niż przez upływem 12 miesięcy od tej daty,
  • uchylone został § 7 ust. 2 i § 9 dotyczące weryfikacji skierowań,
  • skierowanie, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności, powinno być przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • od 19 lipca 2019 r. obowiązuje nowy druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową, wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. (poz. 1136).

Pacjent jedzie do sanatorium

Na leczenie uzdrowiskowe pacjenta kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawia – na odpowiednim formularzu:

Skierowanie, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności, przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”. Skierowanie może być przesłane przez świadczeniobiorcę wskazanego w skierowaniu.

Pacjenci mieszkający na terenie województwa podlaskiego mogą być leczeni w uzdrowiskach:

Mapa Polski z zaznaczonymi uzdrowiskami