Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Skargi i wnioski

Realizując przepis art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego informujemy, że Dyrektor Podlaskiego OW NFZ Maciej Bogdan Olesiński delegował Panią Agatę Annę Dyszkiewicz, Zastępcę Dyrektora POW NFZ ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych, do przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków.
Interesanci będą przyjmowani w każdy czwartek, w godzinach 9.00-11.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (85) 745 95 31.

Skargi i wnioski dotyczące niewłaściwej realizacji umów na realizację świadczeń zdrowotnych przyjmuje Sekcja Skarg i Wniosków w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku (15-042 Białystok ul. Pałacowa 3).

Skargi i wnioski kierowane do NFZ rozpatrywane są w oparciu o następujące akty prawne:

  • Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

Procedura składania skarg i wniosków – sposób, organy właściwe do rozpatrywania skarg, przedmiot skarg i wniosków.

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz ustnie do protokołu.
  • Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w Sekcji Skarg i Wniosków w dniach i godzinach pracy POW NFZ (pn.: 8.00-18.00; wt.-pt.: 8.00-16.00).

Jak złożyć skargę – krok po kroku