Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

W ramach świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń: dializa otrzewnowa, hemodializoterapia, hemodializoterapia z zastosowaniem 24-godzinnego dyżuru, tlenoterapia w warunkach domowych, żywienie pozajelitowe w warunkach domowych dorosłych i dzieci, żywienie dojelitowe w warunkach domowych, badania antygenów zgodności tkankowej, badania genetyczne, badania i terapię izotopową, leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci i u dorosłych w wieku 18-26 lat, pozytonowa tomografia emisyjna, leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, terapia hiperbaryczna oraz koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) i koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR).

Hemodializoterapia:

Do hemodializy kwalifikowani są chorzy z przewlekłym uszkodzeniem czynności własnych nerek wymagający terapii zastępczej. Procedura hemodializy obejmuje dodatkowo transport pacjenta z domu do stacji dializ oraz do domu po zabiegu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie hemodializoterapia:

1.       Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, tel. 85 831 80 00;

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, tel. 85 682 91 95;
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Korczaka 23, tel. 85 814 24 53;
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, ul. Sikorskiego 40, tel. 85 722 05 41;
 4. Fresenius Nephrocare Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Białystok ul. Fabryczna 27, tel. 85 652 78 80;
 5. Davita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Grajewo ul. Konstytucji 3-go Maja 34, tel. 86 272 60 18.

Hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru:

Do hemodializy kwalifikowani są chorzy z przewlekłym uszkodzeniem czynności własnych nerek wymagający terapii zastępczej. Procedura hemodializy obejmuje dodatkowo transport pacjenta z domu do stacji dializ oraz do domu po zabiegu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru:

1.       Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11, tel. 86 473 35 56;

2.       Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, tel. 85 740 94 66;

3.       Szpital Wojewódzki im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach ul. Szpitalna 60, tel. 87 562 93 29.

Dializa otrzewnowa:

Do dializy otrzewnowej kwalifikowani są chorzy z przewlekłym uszkodzeniem czynności własnych nerek wymagający terapii zastępczej. Leczenie z zastosowaniem dializy otrzewnowej może odbywać się w warunkach domowych, zaś okresowa kontrola stanu zdrowia w stacji dializ.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie dializoterapii otrzewnowej:

 1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, tel. 85 745 07 84;
 2. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. Żurawia 14, tel. 85 740 94 66

Tlenoterapia w warunkach domowych:

Do przewlekłego leczenia tlenem w warunkach domowych przy pomocy koncentratora tlenu, kwalifikowani są pacjenci chorujący na przewlekłe, nienowotworowe choroby płuc w okresie niewydolności oddychania. Kwalifikacja opiera się o wynik badania gazometrycznego. W momencie rozpoczęcia leczenia tlenem w warunkach domowych chory nie może palić papierosów. Rozpoczęcie przewlekłego domowego leczenia tlenem powinno odbywać się w szpitalu lub w ośrodku domowego leczenia tlenem. W ramach świadczenia pacjent otrzymuje nieodpłatnie do domu koncentrator tlenu i przewody tlenowe.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie tlenoterapii w warunkach domowych:

 1. Uniwersytecie Szpital Kliniczny w Białystoku, Białystok ul. Żurawia 14, tel. 85 74 0 94 49;
 2. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 11, tel. 86 473 37 61;
 3. Szpital Wojewódzki im. Dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, tel. 504 118 865;
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, tel. 85 682 90 32;
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, tel. 85 655 22 00 wew. 359.

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych

Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych polega na podawaniu substancji odżywczych drogą dożylną w domu pacjenta wraz z kompleksową opieką nad pacjentem. Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych jest wskazane u chorych, których nie można w wystarczającym zakresie odżywiać droga przewodu pokarmowego, a których ze względu na stan zdrowia można wypisać do domu. Kwalifikacja do żywienia pozajelitowego w warunkach domowych odbywa się w szpitalu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie żywienia pozajelitowego w warunkach domowych:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Niepodległości 9, tel. 668 877 560;

2.       Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 24A, tel. 85 831 85 92.

 

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest wskazane u pacjentów nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają długotrwałego podawania substancji odżywczych w sposób inny niż drogą doustną. Żywienie dojelitowe stosuje się pod warunkiem uzyskania dostępu do sprawnie działających odcinków przewodu pokarmowego i zastosowania odpowiedniej mieszaniny odżywczej.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vitamed im. Edyty Jakubów, Białystok ul. Mickiewicza 44A, tel. 85 688 31 31;
 2. Fundacja „Pomóż Im”, Białystok ul. Konstantego Ciołkowskiego 88J, tel. 85 662 20 03;
 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach ul. Niepodległości 9, tel. 668 877 560
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, tel. 87 567 69 10;
 5. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku ul. Waszyngtona 17, tel. 85 745 05 13;
 6. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 24A, tel. 85 831 85 92;
 7. Stomed, Łomża ul. Piękna 3A, tel. 604 122 378
 8. Centrum Medyczne Promedica spółka cywilna Piotr Compała Halina Compała-Kuśnierz Augustów ul. Mostowa 1, tel. 502 598 020.

Badania antygenów zgodności tkankowej:

Badania antygenów zgodności tkankowej wykorzystywane są przy poszukiwaniu dawców szpiku, wątroby lub nerki. Badania te skierowane są do chorego oraz dawcy z nim spokrewnionym tj. jego rodziców i rodzeństwa.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie badań zgodności tkankowej:

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M.C. Skłodowskiej 23, tel. 85 745 63 01.

Badania genetyczne:

Badania genetyczne wykorzystywane są w diagnostyce genetycznej chorób nowotworowych oraz nienowotworowych z uwzględnieniem cytogenetycznych badań molekularnych. Kompleksowa diagnostyka genetyczna chorób nowotworowych nie obejmuje świadczeń wykonywanych w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie badań genetycznych:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mastermed, Białystok ul. Mazowiecka 48/U1 I Piętro, tel. 85 742 30 30;
 2. Podlaskie Centrum Genetyki Klinicznej „Genetics” Ryszard Leśniewicz, Marian Gaiński s.c., Białystok ul. Parkowa 14 lok. 84, tel. 85 742 64 26.

Badania i terapia izotopowa:

Badania izotopowe obejmują diagnostykę wykonywaną na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę. Są to np. scyntygrafia nadnerczy, scyntygrafia wentylacyjna płuc, scyntygrafia cytrynianem galu.

Terapia izotopowa dotyczy leczenia schorzeń tarczycy oraz leczenia objawów bólowych związanych z rozwojem zmian przerzutowych do układu kostnego. Pacjenci po zakwalifikowaniu do leczenia otrzymują radioizotop w zakładzie medycyny nuklearnej.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie terapii izotopowej i badań izotopowych:

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 24A, tel. 85 746 86 15, 85 831 87 70;
 2. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie ul. Ogrodowa 12, tel. 85 664 67 67.

Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci

Świadczenia dotyczą pacjentów do 18 roku życia, którzy po raz pierwszy rozpoczynają leczenie z użyciem pompy insulinowej lub otrzymują ją po raz kolejny. Świadczenia mają na celu zaopatrzenie chorego w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci:

 1. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, tel. 85 745 05 16

Leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych

Świadczenia dotyczą pacjentów w wieku 18-26 lat, po raz pierwszy rozpoczynających leczenie z użyciem pompy insulinowej lub otrzymujących po raz kolejny pompę. Świadczenia mają na celu zaopatrzenie chorego w pompę insulinową oraz edukację umożliwiającą w pełni samodzielne posługiwanie się pompą i wymianę osprzętu.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej:

 1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A, tel. 85 831 77 99.

Pozytonowa tomografia emisyjna

Pozytonowa tomografia emisyjna to technika obrazowania, w której rejestruje się promieniowanie powstające podczas anihilacji pozytronów. Źródłem pozytronów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi beta plus. W badaniu PET wykorzystuje się fakt, że określonym zmianom chorobowym towarzyszy podwyższony metabolizm niektórych związków chemicznych, np. cukrów.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie pozytonowa tomografia emisyjna:

1.       Voxel spółka akcyjna, Białystok ul. Ogrodowa 12, tel. 85 871 03 50.

Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej:

1.       Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 24A, tel. 85 861 82 21.

Terapia hiperbaryczna

Terapia hiperbaryczna jest metodą leczenia chorób i urazów w komorze hiperbarycznej wykorzystującą ciśnienie wyższe niż atmosferyczne.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie terapia hiperbaryczna:

2.       Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 24A, tel. 85 831 87 81, 85 831 87 82.

 

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III)

Celem świadczenia jest zapewnienie kobietom w ciąży, skoordynowanej opieki realizowanej na II lub III poziomie opieki perinatalnej obejmujące specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizację.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III):

1.       Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M.C. Skłodowskiej 24A, tel. 85 831 82 62, 85 831 83 45.

Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

Świadczenie polega na zapewnieniu dzieciom, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju, skoordynowanej opieki psychiatrycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej obejmującej także specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne oraz niezbędne badania diagnostyczne.

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w zakresie koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR):

1.       NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Czesław Jarosz ul. Łomża ul. Legionów 91/7, tel. 86 216 56 53.