Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Pacjenta

Pytania i odpowiedzi

Jaki lekarz może wystawić skierowanie do poradni rehabilitacyjnej i na zabiegi fizjoterapeutyczne?
Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej ma prawo wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, także lekarz rodzinny (podstawowej opieki zdrowotnej) oraz lekarz specjalista. Jednak w przypadku schorzeń związanych z dysfunkcją narządu ruchu wywołanych wadami postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarzem ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii lub rehabilitacji narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub lekarzem w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu (w przypadku skierowań dla dzieci odpowiednio lekarz specjalistów dziecięcych).
Jakie zabiegi fizjoterapeutyczne są refundowane przez NFZ w ramach rehabilitacji leczniczej?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje wykonywanie szeregu zabiegów fizjoterapeutycznych, m.in.:

 • kinezyterapia: indywidualna praca ze świadczeniobiorcą, ćwiczenia wspomagane, pionizacja, ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem, ćwiczenia izometryczne, nauka czynności lokomocji, wyciągi, inne formy usprawniania (kinezyterapia), ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające (nie więcej niż 10 świadczeniobiorców na 1 terapeutę);
 • masaż: masaż suchy – częściowy, masaż limfatyczny ręczny – leczniczy, masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy, masaż podwodny – hydropowietrzny (nie obejmuje urządzeń jaccuzi), masaż podwodny miejscowy, masaż podwodny całkowity, masaż mechaniczny (nie obejmuje urządzeń typu fotele masujące, maty masujące itp.);
 • elektrolecznictwo: galwanizacja, jonoforeza, kąpiel czterokomorowa, kąpiel elektryczna – wodna całkowita, elektrostymulacja, tonoliza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, prądy TENS, prądy TRAEBERTA, prądy KOTZA, ultradźwięki miejscowe, ultrafonoforeza;
 • leczenie polem elektromagnetycznym: impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, diatermia krótkofalowa, mikrofala, impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości;
 • światłolecznictwo i termoterapia: naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultrafioletowym – miejscowe, laseroterapia – skaner, laseroterapia punktowa, okłady parafinowe;
 • hydroterapia: kąpiel wirowa kończyn, inne kąpiele – wirowa w tanku, natrysk biczowy, szkocki, stały płaszczowy, inne natryski;
 • krioterapia: zabieg w kriokomorze, krioterapia – miejscowa (pary azotu);
 • balneoterapia: okłady z borowiny – ogólne, okłady z borowiny – miejscowe, kąpiel borowinowa, solankowa, kwasowęglowa, siarczkowo-siarkowodorowa, w suchym CO2, fango.

Pamiętaj: pacjent potwierdza własnoręcznym podpisem wykonanie zabiegów w danym dniu.

Przeszedłem udar mózgu. Jestem osobą niepełnosprawną. Mam trudności z dostaniem się do gabinetu rehabilitacyjnego. Czy mam prawo do rehabilitacji prowadzonej w domu?
Tak, o ile od daty wystąpienia udaru mózgu nie upłynęło 12 miesięcy. Umowy zawarte przez NFZ przewidują świadczenia rehabilitacyjne realizowane w domu pacjenta. Przepisy wskazują na grupę pacjentów, wobec których winna być prowadzona rehabilitacja w warunkach domowych. W tym przypadku istotne jest schorzenie oraz czas, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia choroby. Do udzielania świadczeń w warunkach rehabilitacji domowej kwalifikuje lekarz poradni rehabilitacyjnej, który po wizycie w domu pacjenta, ustala ogólny program usprawniania leczniczego. W zależności od wskazań lekarskich zabiegi wykonywane są w domu pacjenta przez fizjoterapeutę – częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego, liczbę zabiegów ( do 5 dziennie) oraz termin wizyty kontrolnej ustala lekarz kierujący – dostosowując te parametry indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Czas trwania rehabilitacji domowej dla jednego pacjenta wynosi 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
Po zakończeniu rehabilitacji w warunkach domowych lekarz poradni rehabilitacyjnej informuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) pacjenta o wynikach leczenia.