Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Program profilaktyki gruźlicy

Gruźlica jest chorobą zakaźną – wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę – prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc kolejnych ludzi wraz z wdychanym powietrzem. Jeden nieleczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi. Chory prawidłowo leczony już po miesiącu przestaje być zaraźliwy dla otoczenia.

W przeciwieństwie do innych chorób zakaźnych jedynie u 3-8% ludzi zakażonych prątkiem rozwija się gruźlica. Choroba rozwija się gdy nastąpi osłabienie sił obronnych organizmu. Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe – przeludnione, ciemne, wilgotne mieszkania, a także złe warunki sanitarne. Do czynników wewnętrznych sprzyjających przejściu zakażenia prątkiem w chorobę, należą zakażenie HIV, cukrzyca, krzemica, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek oraz np. stan po transplantacji, leczenie sterydami, leczenie immunosupresyjne, szybka utrata masy ciała.

Dla kogo przeznaczony jest program?

Z programu może skorzystać każda osoba, mająca ukończony 18 rok życia, która dokonała wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, oraz która miała bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub u której stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:
a) długotrwałe bezrobocie,
b) niepełnosprawność,
c) długotrwałą chorobę,
d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
e) bezdomność.

Z programu nie mogą skorzystać osoby, u których już rozpoznano gruźlicę, oraz osoby które w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegały badaniu w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców)

Od 1 stycznia 2008 roku do Programu Profilaktyki Gruźlicy w ramach zawartej z NFZ umowy, kieruje (na podstawie ankiety) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej u której pacjent złożył deklarację wyboru. Osoba u której zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko zachorowania na gruźlicę, po konsultacji z lekarzem poz na którego liście świadczeniobiorców się znajduje – zostanie skierowana do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.