Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Pacjenta

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Skierowany jest do osób  w wieku od 50 do 65 lat oraz osób od 40 do 49 lat w przypadku których posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Kryterium wyłączenia stanowią objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego oraz kolonoskopia wykonana w okresie ostatnich 10 lat.

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie. Akcję informacyjną o programie prowadzą świadczeniodawcy realizujący program.

Wykonanie badania przesiewowego polegającego na realizacji pełnej kolonoskopii z uwidocznieniem dna kątnicy i proksymalnego fałdu zastawki Bauhina, w tym:

1) pobranie wycinków z nacieku nowotworowego lub zmian podejrzanych o charakter nowotworowy;

2) usunięcie polipów wielkości do 15 mm;
3) poddanie badaniu histopatologicznemu wszystkich wycinków i usuniętych polipów;

4) wykonywanie badań w znieczuleniu ogólnym u osób:

a) po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich, i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

b) po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości,

c) które zgłaszają świadczeniodawcy duży lęk przed wykonaniem badania;

5) ustalenie dalszych zaleceń dotyczących leczenia u osób poddanych badaniom przesiewowym.

 

Placówki medyczne realizujące program badań przesiewowych raka jelita grubego w województwie podlaskim:

 

Lp.

Nazwa

Miejscowość

Ulica

Telefon

1.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku

Białystok

M. Skłodowskiej-Curie 24A

85 831 84 30

2.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
w Białymstoku

Białystok

Żurawia 14

85 831 64 94

3.

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
w Białymstoku

Białystok

Ogrodowa 12

85 664 68 88

4.

Fundacja „Pomóż im”
w Białymstoku

Białystok

Mazowiecka 33

609 230 120

5.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

Białystok

Fabryczna 27

47 710 42 26

6.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

Łapy

Janusza Korczaka 23

 85 814 24 12

7.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego
w Łomży

Łomża

Marsz. J. Piłsudskiego 11

86 473 32 46