Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Dla Pacjenta

Program badań prenatalnych

W ostatnich latach systematycznie wzrasta średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35. roku życia stanowią 8-10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 r.ż. wzrasta statystycznie ryzyko wad płodu.

Możliwość urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3-5%. Dzięki diagnostyce obrazowej część z tych wad jest możliwa do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr). Każdy przypadek stwierdzonej patologii wymaga weryfikacji za pomocą badań biochemicznych i genetycznych. Wykonanie badań prenatalnych i wczesne postawienie diagnozy w wielu przypadkach pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży, podjęcie leczenia jeszcze w czasie życia płodowego i natychmiastowe objęcie nowo narodzonego dziecka specjalistyczną opieką medyczną. W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Poradnictwo genetyczne wzbogacone współczesnymi możliwościami diagnostyki prenatalnej jest podstawowym elementem profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych.

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie od lekarza-ginekologa prowadzącego ciążę, zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu.

Które z Pań powinny skorzystać z badań?

Z badań prenatalnych mogą skorzystać Panie, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek matki powyżej 35 lat
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – Gdzie na badania?

 • „Mastermed” Kurzątkowski Zdrodowska Spółka Partnerska Lekarzy, ul. Mazowiecka 48/U1 I piętro, 15-302 Białystok, tel. 85 742 30 30