Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Inne informacje

Komunikat – zalecane szczepienia ochronne

Przypominamy, iż zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. ze zm. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm) – osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym innym niż szczepienia obowiązkowe, zwanym zalecanymi szczepieniami ochronnymi.

Zalecane szczepienia ochronne i lekarskie badania kwalifikacyjne ubezpieczonych przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń. Koszty przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych i lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych ubezpieczonych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoba poddająca się zalecanemu szczepieniu ochronnemu ponosi jedynie koszty zakupu szczepionki.