Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Przed wyjazdem – Odpłatność

Dostałeś przydział do sanatorium? Koniecznie zadzwoń do uzdrowiska i podaj swój numer telefonu

Każdy, kto jedzie do sanatorium po 10 marca 2021 r., powinien jak najszybciej skontaktować się z uzdrowiskiem, do którego dostał przydział i przekazać swój aktualny numer telefonu. Może to być numer komórkowy, stacjonarny lub do osoby bliskiej, która na pewno odbierze telefon.

Kontakt telefoniczny jest niezbędny do wykonania testu w kierunku koronawirusa – obowiązkowego przed rozpoczęciem turnusu.

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

  • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową,
  • dowód tożsamości,
  • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,

Leczenie w warunkach stacjonarnych rozpoczyna się o godzinie 1400 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godzinie 1200 ostatniego dnia pobytu.

Wcześniejszy lub późniejszy przyjazd do uzdrowiska lub wyjazd z uzdrowiska jest możliwy wyłącznie po uzgodnieniu z Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Odpłatność

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące koszty:

  • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
  • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
  • ewentualnego pobytu opiekuna świadczeniobiorcy (dotyczy dzieci od 3 do 6 roku życia),
  • dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych, obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłaty klimatycznej. Za okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym może być pobierana opłata uzdrowiskowa, której wysokość w poszczególnych uzdrowiskach jest zróżnicowana, jednak nie może być wyższa niż 4,48 zł dziennie [2].

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje: pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów, dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26, dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a także dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej [1].

l.p  Rodzaj pokoju w uzdrowisku 01.10 – 30.04 01.05 – 30.09
1.  Pokój 1 osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 651 zł 816,90  zł
2.  Pokój 1 osobowy w studio* 520,80 zł 747,60 zł
3.  Pokój 1 osoby bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 497,70 zł 663,60 zł
4.  Pokój 2 osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 390,60 zł 546 zł
5.  Pokój 2 osobowy w studio 329,70 zł 497,70 zł
6.  Pokój 2 osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 283,50 zł 390,60 zł
7.  Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 249,90 zł 296,10 zł
8.  Pokój wieloosobowy w studio 237,30 zł 270,90 zł
9.  Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 212,10 zł 237,30 zł

*Pokój w studio oznacza dwa oddzielne pokoje z jedną wspólną łazienką.

NFZ nie gwarantuje pacjentowi pobytu w pokoju 1 czy 2-osobowym z pełnym węzłem higieniczno–sanitarnym. Udostępnienie kuracjuszowi określonego pokoju uzależnione jest od warunków lokalowych danej placówki oraz faktu, czy we wskazanym terminie dysponuje ona wolnymi pokojami o określonym standardzie [1].

NFZ nie zapewnia wyjazdu dla opiekuna (osoby towarzyszącej) świadczeniobiorcy i nie pokrywa kosztów jego pobytu w sanatorium.


Podstawa prawna:

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2021 poz. 480).
[2] Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2020 r. (M.P. 2019 poz. 738). Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) ogłasza się górną granicę stawek kwotowych na 2020 r. określone w tej ustawie w: pkt 3 art. 19 pkt 1 lit. d.