Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe

Informacja dla pacjenta dotycząca świadczenia leczenia uzdrowiskowego potwierdzonego skierowaniem we wskazanym profilu, miejscu i terminie udzielenia świadczenia.

Od dnia 28 marca 2022 r. test na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 nie jest warunkiem rozpoczęcia realizacji skierowania w wyznaczonym miejscu, terminie i profilu udzielenia świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego

Brak wyniku testu w dniu stawienia się Pani/Pana w wyznaczonym terminie i miejscu udzielania świadczeń nie może  stanowić podstawy odmowy udzielenia świadczenia.

Podstawę odstąpienia od obowiązku wykonywania testów w kierunku SARS CoV 2 pacjentom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe stanowi utrata mocy z dniem 28 marca 2022 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz.473).

——————————————————————————————————————–

Kiedy może być wystawione skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/ważność skierowania.

W związku z licznymi pytaniami pacjentów dotyczącymi możliwości złożenia nowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe informujemy, iż na podstawie obowiązujących przepisów [1], lekarz może wystawić kolejne skierowania na leczenie uzdrowiskowe jedynie w przypadku, w którym od dnia zakończenia leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej, upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku kwalifikacji konsultanta ds. lecznictwa uzdrowiskowego zatrudnionego w oddziale NFZ, do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym i leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym.

Przypominamy ponadto, iż istnieje obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od daty jego wystawienia. Powyższe oznacza, że skierowanie zachowuje swoją ważność przez okres 30 dni od daty wystawienia. Po upływie tej daty, skierowanie jest odsyłane do lekarza kierującego na leczenie z powodu utraty ważności.

Podstawa prawna:

[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową  (Dz. U. z 2021 r. poz. 111).

Jedziemy do sanatorium

Na leczenie uzdrowiskowe kieruje nas lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawia – na odpowiednim formularzu:

biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg i efekt leczenia uzdrowiskowego, o ile pacjent z takiego leczenia korzystał. Jeżeli korzystaliśmy już z leczenia uzdrowiskowego i źle tolerowaliśmy pobyt w danej miejscowości, zgłośmy to lekarzowi podczas wystawiania skierowania.

Skierowanie powinno zawierać:

 1. dane osobowe pacjenta, m.in. PESEL, imię i nazwisko
 2. pieczątkę Świadczeniodawcy wraz z jego numerem umowy zawartej z NFZ oraz podpis i pieczątkę imienna lekarza wystawiającego skierowanie
 3. informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta
 4. jednoznacznie określone rozpoznanie choroby, która jest podstawą wystawienia skierowania
 5. informację o schorzeniach współistniejących
 6. aktualne wyniki badań

Następnie lekarz prześle skierowanie do Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może je dostarczyć również sam pacjent (pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie). Jeśli skierowanie zawiera braki formalne zostanie zwrócone lekarzowi, który je wystawił. Zostanie o tym powiadomiony również pacjent. Pracownicy NFZ powinni wydać decyzję o tym, czy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest zasadne, w terminie 30 dni od daty jego wpływu do NFZ. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia skierowania może być przedłużony o kolejne 14 dni.

Niektóre choroby uniemożliwiają korzystanie z leczenia uzdrowiskowego. Należą do nich:

 • ostre lub przewlekłe choroby zakaźne: czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze,
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry),
 • żółtaczka,
 • choroby mające wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne),
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność narządowa wątroby, nerek, skazy krwotoczne ciężkiego stopnia,
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia, poważne zaburzenia osobowości i zachowania, zespół psychoorganiczny, otępienie starcze, zniedołężnienie,
 • alkoholizm i narkomania, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa,
 • ostre, zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne, groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami rytmu serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka,
 • Do leczenia uzdrowiskowego nie są również kwalifikowane kobiety w ciąży oraz będące w okresie karmienia niemowląt.