Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Leczenie uzdrowiskowe

Dostałeś przydział do sanatorium? Koniecznie zadzwoń do uzdrowiska i podaj swój numer telefonu.

Każdy, kto jedzie do sanatorium po 10 marca 2021 r., powinien skontaktować się z uzdrowiskiem, do którego dostał przydział i przekazać swój aktualny numer telefonu. Może to być numer komórkowy, stacjonarny lub do osoby bliskiej, która na pewno odbierze telefon.

Kontakt telefoniczny jest niezbędny do wykonania testu w kierunku koronawirusa – obowiązkowego przed rozpoczęciem turnusu.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest:

 • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2

albo

 • zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (dwie dawki).

Testy będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w punktach pobrań zwanych drive-thru. Testy sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wynik testu przed wyjazdem przekaże pacjentowi uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu – uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

Tu znajdziesz wykaz mobilnych punktów pobrań wymazów w kierunku Covid-19 w województwie podlaskim – pobierz wykaz z formacie .pdf

——————————————————————————————————————–

nowe rozporządzenie:

W związku z podpisaniem przez Ministra Zdrowia w dniu 4 czerwca 2019 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1136) zmianie, od dnia 19 lipca 2019 r. ulegnie stan prawny.

Podlaski OW NFZ przestawia poniżej główne zmiany:

 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w przypadku dorosłych, musi wziąć pod uwagę okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowe – nie wcześniej niż przez upływem 12 miesięcy od tej daty,
 • uchylone został § 7 ust. 2 i § 9 dotyczące weryfikacji skierowań,
 • skierowanie, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności, powinno być przesłane do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jedziemy do sanatorium

Na leczenie uzdrowiskowe kieruje nas lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawia – na odpowiednim formularzu:

biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg i efekt leczenia uzdrowiskowego, o ile pacjent z takiego leczenia korzystał. Jeżeli korzystaliśmy już z leczenia uzdrowiskowego i źle tolerowaliśmy pobyt w danej miejscowości, zgłośmy to lekarzowi podczas wystawiania skierowania.

Skierowanie powinno zawierać:

 1. dane osobowe pacjenta, m.in. PESEL, imię i nazwisko
 2. pieczątkę Świadczeniodawcy wraz z jego numerem umowy zawartej z NFZ oraz podpis i pieczątkę imienna lekarza wystawiającego skierowanie
 3. informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta
 4. jednoznacznie określone rozpoznanie choroby, która jest podstawą wystawienia skierowania
 5. informację o schorzeniach współistniejących
 6. aktualne wyniki badań

Następnie lekarz prześle skierowanie do Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może je dostarczyć również sam pacjent (pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie). Jeśli skierowanie zawiera braki formalne zostanie zwrócone lekarzowi, który je wystawił. Zostanie o tym powiadomiony również pacjent. Pracownicy NFZ powinni wydać decyzję o tym, czy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest zasadne, w terminie 30 dni od daty jego wpływu do NFZ. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia skierowania może być przedłużony o kolejne 14 dni.

Niektóre choroby uniemożliwiają korzystanie z leczenia uzdrowiskowego. Należą do nich:

 • ostre lub przewlekłe choroby zakaźne: czynna gruźlica, choroby weneryczne, choroby pasożytnicze,
 • ogniska zapalne (ropne zapalenie migdałów, ropne zapalenie zatok obocznych nosa, ropnie okołozębowe, grzybice skóry),
 • żółtaczka,
 • choroby mające wskazania do zabiegów chirurgicznych (kamica pęcherzyka żółciowego, kamica nerki, zwężenie odźwiernika, krwawienia z przewodu pokarmowego, przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia i inne),
 • pełnoobjawowa niewydolność krążenia i oddychania, niewydolność narządowa wątroby, nerek, skazy krwotoczne ciężkiego stopnia,
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy znacznego stopnia, poważne zaburzenia osobowości i zachowania, zespół psychoorganiczny, otępienie starcze, zniedołężnienie,
 • alkoholizm i narkomania, padaczka z częstymi napadami, czynna choroba nowotworowa,
 • ostre, zapalne i niedokrwienne choroby kardiologiczne, groźne zaburzenia rytmu, w tym napadowe migotanie przedsionków ze zmianami rytmu serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nadciśnienie tętnicze 3 stopnia z dwoma i więcej czynnikami ryzyka,
 • Do leczenia uzdrowiskowego nie są również kwalifikowane kobiety w ciąży oraz będące w okresie karmienia niemowląt.