Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Zwrot kosztów leczenia poniesionych w trakcie tymczasowego pobytu w inny państwie UE/EFTA


W przypadku, gdy osoba ubezpieczona w trakcie tymczasowego pobytu w innym państwie UE/EFTA poniosła koszty świadczeń, może starać się o ich zwrot. Nie ma znaczenia, czy osoba w trakcie pobytu dysponowała kartą EKUZ, czy nie.

Wniosek o zwrot kosztów leczenia wraz załącznikami należy przekazać na adres korespondencyjny Centrum Usług Wspólnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

CUW w Gorzowie Wielkopolskim – Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Pionierów 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

Wraz z wnioskiem o zwrot kosztów należy oryginalny rachunek, dowód zapłaty oraz inne posiadane dokumenty. Ponieważ w trakcie pobytu w innym państwie członkowskim osoby ubezpieczone mają prawo do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia na zasadach panujących w tym państwie, złożone dokumenty zostaną przesłane do instytucji w państwie pobytu, która określi należną kwotę zwrotu. Wskazana kwota zwrotu zostanie Państwu przekazana przez NFZ.

Więcej informacji na portalu tutaj.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot kosztów

Oświadczenie do wniosku o zwrot kosztów leczenia koordynacja