Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Dla Pacjenta

Zmiana państwa zamieszkania

Osoba ubezpieczona w NFZ, która przenosi miejsce zamieszkania do innego państwa członkowskiego powinna uzyskać formularz S1. Uzyskany dokument należy zarejestrować w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w miejscu zamieszkania. Po rejestracji osoba uzyska pełen zakres świadczeń zdrowotnych w państwie zamieszkania.

Powyższy formularz mogą uzyskać:

  • osoby ubezpieczone
  • członkowie rodziny osoby ubezpieczonej
  • osoby czasowo oddelegowane do pracy w innym państwie członkowskim
  • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
  • emeryci i renciści.

Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach oraz wnioskach znajdziecie Państwo tutaj.