Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

04.05.2021

W związku z wydaniem Zarządzenia Nr 78/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2021 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  został wprowadzony produkt wizyta fizjoterapeutyczna ambulatoryjna oraz domowa.

Finansowanie świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID -19 następuje z dniem wpisania podmiotu leczniczego na Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzony przez Podlaski OW NFZ zgodnie z poleceniem wydanym przez Ministra Zdrowia. Wykaz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej POW NFZ.

Wnioski o wpisanie na Wykaz wraz z załączonym oświadczeniem oraz ankietą świadczeniodawcy należy składać do siedziby Podlaskiego OW NFZ. Przedstawione przez Państwa informacje będą podlegać dalszej weryfikacji oraz analizie, zaś złożenie ww. dokumentów nie  jest równoznaczne  z wpisaniem na ww. wykaz.

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń