Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Komunikat ZUS dotyczący zaświadczeń lekarskich

03.01.2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

Korzyści z wystawiania e-ZLA za pomocą platformy PUE:

 • e-ZLA wystawisz szybciej niż wypiszesz papierowe zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA
 • gdy wpiszesz numer PESEL pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione
 • system sam zweryfikuje datę początku okresu niezdolności do pracy i podpowie kod literowy i numer statystyczny choroby
 • aplikacja podpowie, że pacjent może odbyć rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
 • nie musisz pobierać i dostarczać zwolnień do ZUS – wystawione zwolnienia e-ZLA zostaną przekazane do ZUS automatycznie
 • możesz wystawiać e-ZLA podczas wizyty domowej poprzez urządzenia mobilne

Wystawione e-ZLA należy podpisać:

 • profilem zaufanym e-PUAP lub
 • certyfikatem kwalifikowanym lub
 • od 01 grudnia 2017r. nowym, bezpłatnym certyfikatem wygenerowanym przez ZUS, który pobierzesz z PUE. W celu podpisania zwolnienia będziesz musiał wpisać hasło.

Pamiętaj! Po 1 lipca 2018 r. nie wystawisz już zaświadczenia lekarskiego na papierowym formularzu ZUS ZLA.

Więcej informacji na temat e-ZLA uzyskasz w palcówce ZUS lub znajdziesz na stronie: www.zus.pl/ezla
Śledź na stronie: www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia terminy bezpłatnych szkoleń z funkcjonalności platformy PUE.

 

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

 • Iwoną Halicką tel. (85) 74-86-453, e-mail: iwona.halicka@zus.pl
 • Urszulą Krętowską tel. (85) 74-86-426, e-mail: urszula.kretowska@zus.pl
 • lub Urszulą Matan tel. (85) 74-86-456, e-mail: urszula.matan@zus.pl.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej

 

Ulotka do pobrania