Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowania uzupełniającego w trybie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

23.11.2021

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2021r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie: badania tomografii komputerowej, na obszarze grupy powiatów: powiat białostocki, powiat moniecki, powiat m. Białystok, z okresem obowiązywania od 27.12.2021r. do 30.06.2023 r.

Cena oczekiwana: 1,00 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

Ogłoszenie postępowania – 22.11.2021r.

Składanie ofert – 06.12.2021r.

Otwarcie ofert – 08.12.2021r.

Rozstrzygnięcie postępowania – 21.12.2021r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default 

Na stronie internetowej Oddziału w zakładce „Kontraktowanie” publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przegotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Rozporządzenia MZ kryteria oceny ofert

Rozporządzenia MZ dot. AOS

Zarządzenia warunki postępowania

Zarządzenia warunki zawierania i realizacji umów AOS