Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

28.07.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  informuje, iż w dniu 28 lipca 2021 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w następujących zakresach, obszarach, liczba umów oraz ceną oczekiwaną

kody CZSnazwa zakresu świadczeńkod obszaruobszarcena oczekiwana od 01 09 2021liczba umów
404273202002ŚWIADCZENIA W OPIECE DOMOWEJ/RODZINNEJ20WOJEWÓDZTWO PODLASKIE10,201
404474202102LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJA)2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2061, 2062POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI, POWIAT ŁOMŻYŃSKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK, POWIAT M. ŁOMŻA,10,701
404471000102ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIE2002, 2061, 2003, 2005, 2006, 2062, 2007, 2010, 2013, 2014POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT KOLNEŃSKI,POWIAT  ŁOMŻYŃSKI, POWIAT M. ŁOMZA, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI11,501
404471202102ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNE2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,12,001
404474400102ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEZNIENIA OD ALKOHOLU STACJONARNE2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,10,702
404474802102LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJA)20WOJEWÓDZTWO PODLASKIE12,501
404470402102LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCH2002, 2003, 2005, 2008, 2010, 2011, 2061POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT BIELSKI, POWIAT HAJNOWSKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SIEMIATYCKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,11,001
404270002002ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH 2002, 2008, 2011, 2013, 2014, 2061POWIAT BIAŁOSTOCKI, POWIAT MONIECKI, POWIAT SOKÓLSKI, POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI, POWIAT ZAMBROWSKI, POWIAT M. BIAŁYSTOK,8,831

Terminy:

 1. Ogłoszenie konkursu ofert – 28.07.2021 r.
 2. Termin składania ofert – 11.08.2021 r.
 3. Termin otwarcia ofert – 13.08.2021 godz. 9.00
 4. Koniec części jawnej – 24.08.2021 r.
 5. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert – 27.08.2021 r.

W postępowaniu stanowiącym przedmiot niniejszego wniosku obowiązują warunki realizacji świadczeń oraz warunki wymagane od Świadczeniodawców zawarte w:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów
  wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz.1372 ze zm.),
 3. Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienione Zarządzeniem Nr 78/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 204/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020r., Zarządzeniem Nr 9/2021/DSOZ Prezesa
  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 101/2021/DSOZ
  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr
  119/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2021 r.
 4. Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017
  r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń
  opieki zdrowotnej, zmienione Zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
  Zdrowia z dnia 15 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2019/DSM Prezesa Narodowego
  Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na przygotowywanie ofert z zachowaniem należytej staranności, poprzez stosowanie się do informacji zawartych w obowiązujących przepisach.

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Oddziału publikowana jest aktualna wersja aplikacji do przygotowania ofert. Niezbędne jest śledzenie zamieszczanych tam informacji i przygotowywanie ofert w najnowszej wersji aplikacji.

Informujemy, iż w sytuacji posiadania np. kwalifikacji psychologa oraz psychoterapeuty ( osoba posiada podwójne uprawnienia/kwalifikacje) w formularzu ofertowym należy wykazać osobę dwa razy z odrębnym harmonogramem szczegółowym.

Jednocześnie informujemy, iż psychoterapeuta/specjalista psychoterapii uzależnień nie może jednocześnie pełnić funkcji superwizora w danej komórce organizacyjnej.

W przypadku wykazania osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty ( psychoterapeuta w trakcie)   warunkiem niezbędnym jest wykazanie w harmonogramie pracy osoby prowadzącej psychoterapię ( psychoterapeuta).

Do dokumentacji do oferty należy dołączyć kserokopie wymaganych dokumentów tylko poświadczających posiadane przez personel uprawnienia/kwalifikacje oraz doświadczenie w szczególności:

– osoby prowadzącej psychoterapię/osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty;

– psychologa (w tym psychologa klinicznego)

– superwizora ( dokumenty potwierdzające uprawnienia)

– specjalista terapii/psychoterapii uzależnień/ specjalista terapii/psychoterapii uzależnień w trakcie

– zobowiązanie/ umowa z personelem do udzielania świadczeń/oświadczenie, iż wykazany personel do oferty jest zatrudniony przez oferenta.

Zgodnie z definicjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019, poz. 1285, z późn. zm.) Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default