Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie postępowań uzupełniających w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w trybie konkursu ofert

26.03.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 26 marca 2021r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – świadczenia w poradniach specjalistycznych z okresem obowiązywania od 01.06.2021r. do 30.06.2023 r.  w zakresach świadczeń i obszarach kontraktowania zgodnie z załącznikiem.

Cena oczekiwania w poszczególnych zakresach świadczeń:

 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie pediatrii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie endokrynologii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie diabetologii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie genetyki – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie geriatrii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie kardiologii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie neurologii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie okulistyki – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie otolaryngologii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – 1,00 zł,
 • świadczenia w zakresie urologii – 1,00 zł.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania – 26.03.2021r.
 • Składanie ofert – 09.04.2021r.
 • Otwarcie ofert – 14.04.2021r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 17.05.2021r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem:  https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default 

PLIKI DO POBRANIA: