Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Ogłoszenie konkursu ofert w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – ASDK, KAOS

25.04.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 25 kwietnia zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych (ASDK) oraz Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Chorobą Przewlekłą (KAOS) z okresem obowiązywania od 01.07.2018 r. do 30.06.2023 r., w obszarach kontraktowania zgodnie z załącznikiem.

Cena oczekiwania w poszczególnych zakresach świadczeń:
– badania echokardiograficzne płodu: 1,00 zł
– badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia: 1,00 zł
– badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia: 1,00 zł
– badania rezonansu magnetycznego (RM): 1,00 zł
– badania tomografii komputerowej (TK): 1,00 zł
– kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z cukrzycą: 56,16 zł
– kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi (ARV): 280,80 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:
Ogłoszenie postępowania – 25.04.2018 r.
Składanie ofert – 09.05.2018 r.
Otwarcie ofert – 11.05.2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania – 11.06.2018 r.

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Pliki do pobrania:
Rozporządzenia kryteria oceny ofert
Rozporządzenia MZ dot. AOS
Zarządzenia warunki postępowania
Zarz 22_2018_DSOZ AOS