Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY AKTUALIZACJI DANYCH W SNRL

24.10.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że  z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Osoby uprawnione, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chcą zachować dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, są zobligowane do złożenia wniosku o aktualizację danych, jak również wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept poprzez stronę internetową Podlaskiego OW NFZ (z wykorzystaniem PIN-u i hasła w systemie SNRL). W celu ułatwienia wypełniania ww. wniosków Podlaski OW NFZ przekazuje w załączeniu instrukcję „krok po kroku”, która została również zamieszczona w Systemie Numerowania Recept Lekarskich w zakładce Komunikaty bieżące.

Instrukcja do pobrania: instrukcja-do-pobrania

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami (kontakt telefoniczny pod nr 85-745-95-66 (siedziba Podlaski OW NFZ w Białymstoku ul. Pałacowa 3, II piętro pok. nr 201)