Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

16.02.2018

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ZPO dot. nowej wersji słownika refundowanych wyrobów medycznych

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych