Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT DLA APTEK I PUNKTÓW APTECZNYCH DOTYCZĄCY ZMIAN W USTALANIU NUMERU RECEPTY

26.02.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w dniu 30 grudnia 2015 roku Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał Zarządzenie Nr 107/2015/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania unikalnego numeru identyfikującego receptę.

Stanowi ono wykonanie zobowiązania wynikającego z § 3 ust. 4 w związku z pkt 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2016 poz. 62) i § 3 ust. 5 w związku z pkt 3 załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 roku w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U.2015 poz. 1971).

Pobierz komunikat: 

komunikat dla aptek-numery recept