Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach w sprawie aneksowania umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne z okresem obowiązywania od 01-05-18 r. do 31-12-21 r.

20.04.2018

Informacja o pozytywnie ocenionym wniosku przedmioty ortopedyczne od 01.05.18 r. aneksowanie

Informacja o pozytywnie ocenionych wnioskach środki pomocnicze od 01.05.18 r. aneksowanie

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych