Dla Pacjenta

Ratownictwo medyczne

Państwowe Ratownictwo Medyczne jest to system, powołany w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W ramach systemu działają:

 1. organy administracji rządowej właściwe w zakresie wykonywania zadań systemu (minister zdrowia oraz wojewoda)
 2. jednostki systemu, zapewniające utrzymanie gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych:
  1. szpitalne oddziały ratunkowe
  2. zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, które zostały utworzone w celu podejmowania medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych

   

 3. jednostki współpracujące z systemem

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim działa Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjmujące zgłoszenia znumeru alarmowego 112 (połączenie bezpłatne, z każdego telefonu) i przekierowujące zgłoszenia do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.

Na świadczenia jednostek systemu, Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera z dysponentami jednostek umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz umowy na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych.

Na terenie województwa podlaskiego działają czterej dysponenci zespołów ratownictwa medycznego, tj.

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach

W stałej dyspozycji do udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego pozostają 54 zespoły ratownictwa medycznego: 24 zespoły specjalistyczne (S) oraz 30 zespołów podstawowych (P).
W większości zdarzeń, maksymalny czas dotarcia do poszkodowanych w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców wynosi 15 minut i 20 minut poza miastem.

Lotnicze Zespoły Ratownictwa Medycznego (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe):

 • Śmigłowiec LPR w Białymstoku stacjonuje w siedzibie Filii w Białymstoku na lotnisku Krywany, przy ulicy Ciołkowskiego 2. Ponadto posiada 12 lądowisk.
  Terenem działania jest teren województwa podlaskiego z wyłączeniem powiatów: suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego i grajewskiego.
  Gotowość do startu wynosi 2-4 minuty od chwili wezwania. Maksymalny czas dotarciado poszkodowanych wynosi do 20 minut.
 • Śmigłowiec LPR w Suwałkach stacjonuje w Suwałkach, przy ulicy Wołczyńskiego 2A. Ponadto posiada 4 lądowiska.
  Terenem działania jest część północna i wschodnia do granic państwa, część zachodnia do Giżycka, część południowa do Dąbrowy Białostockiej.

Szpitalne oddziały ratunkowe
Aktualnie w województwie podlaskim funkcjonuje 9 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.