Dla Pacjenta

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
• telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:
• nagłego zachorowania;
• nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
• gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

Lp.

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca realizowania świadczeń

Telefon

Dostępność pediatry *

1. SP ZOZ w Augustowie Augustów, ul. Szpitalna 12 87 644 43 00
2. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK Białystok, ul. Sienkiewicza 79 85 652 25 05 TAK
nocna i świąteczna opieka zdrowotna wyjazdowa 85 663 73 10 – lekarz
85 663 73 09 – pielęgniarka
3. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego Białystok, ul. Skłodowskiej 26
(budynek C, wejście za bud. administracji)
85 748 81 26, 748 81 27 TAK
4. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 1 85 833 43 77 TAK
5. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15 85 712 33 17
511 955 632
512 338 618
6. Szpital Ogólny im. dr. W. Ginela w Grajewie Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34 601 200 611
501 041 100
TAK
7. SP ZOZ w Hajnówce Hajnówka, ul. Dowgirda 9 85 682 91 11 TAK
8. SP ZOZ im. dr. E. Jelskiego Knyszyn, ul. Grodzieńska 96 85 716 70 49
9. Szpital Ogólny w Kolnie Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 86 273 93 21 TAK
10. SP ZOZ w Łapach Łapy, ul. Korczaka 23 85 814 24 35
11. Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego  Łomża, ul. Piłsudskiego 11 86 473 36 66 TAK
12. SP ZOZ w Mońkach Mońki, ul. Niepodległości 9 85 727 81 60, 668 877 540 TAK
13. SP ZOZ w Sejnach Sejny, ul. Rittlera 1 87 517 23 01 TAK
14. SP ZOZ w Siemiatyczach Siemiatycze, ul. Szpitalna 8 85 655 22 00 wew. 360, 517 598 801, 514 998 183 TAK
15. SP ZOZ w Sokółce Sokółka, ul. Sikorskiego 40 85 722 05 33 TAK
16. Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera Suwałki, ul. Szpitalna 60 87 562 95 79 TAK
17. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Wasilków, ul. Kryńska 32 85 745 35 58 TAK
18. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5 86 477 54 50 TAK
19. Szpital Powiatowy w Zambrowie Zambrów, ul. Jana Pawła II 3 86 276 36 59, 504 547 537, 789 105 235 TAK

* Dostępność pediatry oznacza, że w danym miejscu jest zatrudniony lekarz-specjalista chorób dzieci. O tym, czy dyżuruje on w danym dniu, można się dowiedzieć dzwoniąc pod numer telefonu konkretnej placówki.

 

Do pobrania: 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 października 2017 r. – adresy i telefony

 

JAK WZYWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE?

JAK UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY W STANACH NAGŁYCH?