Dla Pacjenta

Przed wyjazdem – Odpłatność

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

  • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową,
  • dowód tożsamości,
  • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,

Leczenie w warunkach stacjonarnych rozpoczyna się o godzinie 1400 pierwszego dnia pobytu, a kończy się o godzinie 1200 ostatniego dnia pobytu.

Wcześniejszy lub późniejszy przyjazd do uzdrowiska lub wyjazd z uzdrowiska jest możliwy wyłącznie po uzgodnieniu z Zakładem Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Odpłatność

Osoba skierowana na leczenie uzdrowiskowe ponosi następujące koszty:

  • przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,
  • częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
  • ewentualnego pobytu opiekuna świadczeniobiorcy,
  • dodatkowe opłaty w zależności od przepisów lokalnych, obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. opłaty klimatycznej.

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje: pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest na podstawie odrębnych przepisów, dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26, dzieciom niepełnosprawnym w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a także dzieciom uprawnionym do renty rodzinnej.

l.p  Rodzaj pokoju w uzdrowisku 01.10 – 30.04 01.05 – 30.09
1.  Pokój 1 osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 604,8zł 758,1 zł
2.  Pokój 1 osobowy w studio* 483,0 zł 693,0 zł
3.  Pokój 1 osoby bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 462,0 zł 615,3 zł
4.  Pokój 2 osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 363,3 zł 506,1 zł
5.  Pokój 2 osobowy w studio 306,6 zł 462,0 zł
6.  Pokój 2 osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 262,5 zł 363,3 zł
7.  Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 231,0 zł 275,1 zł
8.  Pokój wieloosobowy w studio 220,5 zł 252,0 zł
9.  Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 197,4 zł 220,5zł

*Pokój w studio oznacza dwa oddzielne pokoje z jedną wspólną łazienką.

NFZ nie gwarantuje pacjentowi pobytu w pokoju 1 czy 2-osobowym z pełnym węzłem higieniczno–sanitarnym. Udostępnienie kuracjuszowi określonego pokoju uzależnione jest od warunków lokalowych danej placówki oraz faktu, czy we wskazanym terminie dysponuje ona wolnymi pokojami o określonym standardzie.

NFZ nie zapewnia wyjazdu dla opiekuna (osoby towarzyszącej) świadczeniobiorcy i nie pokrywa kosztów jego pobytu w sanatorium.

Pacjenci mieszkający na terenie województwa podlaskiego mogą być leczeni w uzdrowiskach: