Dla Pacjenta

Kolejka oczekujących

Informacja w sprawie kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe:

Podlaski OW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje, że okres oczekiwania na potwierdzenie skierowań na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi aktualnie około 20 miesięcy od daty złożenia wniosku.

W przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych:
dla skierowań złożonych w grudniu 2016 r. (które mają status „skierowanie oczekujące na wyznaczenie miejsca i terminu leczenia”) zostaną wyznaczone terminy leczenia w turnusach przypadających na sierpień/wrzesień 2018 r.

Każde skierowanie wpisywane jest na listę oczekujących zgodnie z datą jego wpływu, a czas oczekiwania na jego realizację zależy od liczby pacjentów znajdujących się w kolejce, ilości miejsc w uzdrowiskach którymi dysponuje OW NFZ oraz ilości rezygnacji Świadczeniobiorców z wyznaczonych terminów leczenia.
Ilość miejsc w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, jakimi dysponuje OW NFZ nie jest jednakowa w poszczególnych miesiącach, jak i latach. Czyli, to ilu pacjentów zostanie skierowanych na leczenie uzdrowiskowe w określonych miesiącach uzależniona jest od ilości miejsc w uzdrowiskach, które zostały zakontraktowane przez POW NFZ w danym roku kalendarzowym, jak również liczby rezygnacji świadczeniobiorców z wyznaczonych terminów leczenia.
Z uwagi na powyższe, jak również harmonogram pracy Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego nie pozwalający na codzienne potwierdzanie skierowań, brak jest możliwości aby w każdym miesiącu, tygodniu czy dniu kolejka oczekujących zmniejszała się o jednakową czy nawet porównywalną ilość miejsc.


Wyjazd ze „zwrotów”

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego informuje, że każdy pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane oraz wpisane na listę oczekujących może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w okresie wcześniejszym niż wynikającym z kolejki – w ramach tzw. „zwrotów”. Oznacza to, że o terminie i miejscowości leczenia uzdrowiskowego pacjent może zostać poinformowany w terminie krótszym niż 14 dni do rozpoczęcia leczenia ( na 13-3 dni przed wyjazdem).

Podkreślamy jednakże, iż w przypadku dorosłych zalecane jest korzystanie z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy. W związku z tym, w przypadku osób zakwalifikowanych na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzyskanie potwierdzenia skierowania możliwe jest dopiero po upływie 18 miesięcy od daty ostatniego, zrealizowanego pobytu na leczeniu uzdrowiskowym.

Informację na temat miejsc ze „zwrotów” można uzyskać w okienku nr 8 oraz telefonicznie pod numerami:

  • 85 745 95 23
  • 85 745 95 24

W godzinach pracy urzędu:
Poniedziałek 8.00 – 17.00
Wtorek, środa, czwartek i piątek 8.00 – 16.00

Czas oczekiwania na wyjazd do uzdrowiska w 2018 r.