Dla Pacjenta

Podstawy prawne

leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

Oddziały szpitalne, brachyterapia, teleradioterapia