Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

12.07.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu w dniu 28 czerwca 2018 r. postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie akromegalii pasyreotydem,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

 

Unieważnienie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2018 r., bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)

 

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami