Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe oraz chemioterapia

12.02.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  1. Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego, a także w rodzaju: leczenie szpitalne – chemioterapia, w zakresie:

  1. chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym,

w tym substancje czynne na obszarze województwa podlaskiego.

 

Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2018 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami