Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego na potrzeby POW NFZ w Białymstoku.

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego na potrzeby POW NFZ w Białymstoku.

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu osobowego na potrzeby POW NFZ w Białymstoku.

13.02.2018

Zapytanie ofertowe na zakup samochodu

Załącznik nr 2 do zapytania ofetowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 28.02.2018.