Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę zasilaczy awaryjnych na potrzeby Podlaskiego OW NFZ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę zasilaczy awaryjnych na potrzeby Podlaskiego OW NFZ

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę zasilaczy awaryjnych na potrzeby Podlaskiego OW NFZ

08.08.2018

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę UPS

ZAŁĄCZNIK NR 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularz ofertowy w formie edytowalnej

Informacja – odpowiedzi na zapytania

Informacja 2 – odpowiedzi na zapytania

Wzór umowy