Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Uzdrowiska wznawiają działalność