Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

uchwały Rady 2016

uchwały Rady 2016

Uchwała Nr II/1/16  Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała III/2/16 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku za 2015 rok”.

Uchwała IV/3/16 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie opinii do projektu planu finansowego Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Uchwała VI/4/16 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017.

Uchwała Nr VI/5/16 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Uchwała Nr VI/6/16 Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wydania opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.