Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Strona główna dla pacjenta

Strona główna dla pacjenta

Komunikat w sprawie opublikowania przez Prezesa NFZ Zarządzenia Nr 38/2016/DSM z dnia 19 maja 2016 zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

23.05.2016

Zarządzenie Nr 38/2016/DSM z dnia 19 maja 2016 zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne