Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Zarządzenie Nr 35/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

09.05.2016

Zarządzenie Nr 35/2016/DSOZ