Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Zarządzenie Nr 25/2016/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

14.04.2016

Zapoznaj się z treścią Zarządzenia Nr 25/2016/DSOZ