Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Zarządzenie Nr 23/2016/DSOZ z dnia 13 kwietnia 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

15.04.2016

Zapoznaj się z treścią Zarządzenia Nr 23/2016/DSOZ