Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Zarządzenie Nr 22/2016/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

14.04.2016

Zapoznaj się z treścią Zarządzenia Nr 22/2016/DSOZ