Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Zaproszenie do udziału w konferencji nt. Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

20.02.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu Ministra Zdrowia i Wojewody Podlaskiego, zaprasza do udziału w konferencji poświęconej zastosowaniu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) służącemu ocenie celowości planowanych inwestycji w sektorze zdrowia. Konferencja rozpocznie się 7 marca 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

Celem spotkania jest zachęcenie pomiotów działających w obszarze ochrony zdrowia do opracowywania projektów inwestycyjnych w zgodzie z priorytetami polityki zdrowotnej i rozwojowej państwa oraz promocja oceny celowości inwestycji dla jak najlepszego wykorzystania środków publicznych.

Dotychczasowe doświadczenia dotyczące wdrażania Instrumentu IOWISZ prezentować będą:

  • Krzysztof Łanda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Jakub Banaszek – Doradca Ministra Zdrowia
  • oraz Jakub Adamski – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Rzecznik Prasowy