Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE – ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWAŃ

06.07.2016

Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z utratą mocy zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wejściem w życie od dnia 1 lipca 2016 r. zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne zakończono postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na podstawie poniższych zapytań ofertowych:

KOD POSTĘPOWANIA 10-16-000042/ZPO/12/2/06

KOD POSTĘPOWANIA 10-16-000043/ZPO/12/2/06

KOD POSTĘPOWANIA 10-16-000044/ZPO/12/2/06

KOD POSTĘPOWANIA 10-16-000045/ZPO/12/2/06

O możliwości składania wniosków ofertowych/aktualizacyjnych na 2016 rok poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych