Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Wytyczne dla poszczególnych zakresów i rodzajów świadczeń

12.05.2020

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzajow-swiadczen

Źródło: Ministerstwo Zdrowia