Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia”

13.03.2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zaprasza do wzięcia udziału w podyplomowych studiach „Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia”.

Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej wprowadziła duże zmiany w tej dziedzinie. Nowe spojrzenie na problematykę ochrony tzw. wrażliwych danych osobowych, zasady ich przetwarzania mi odpowiedzialność za te procesy rodzą duże zapotrzebowanie na pogłębianie i aktualizację wiedzy na ten temat. Studia podyplomowe na UKSW zostały przygotowane z myślą o specyfice sektora ochrony zdrowia. Obejmują zarówno teoretyczne wykłady porządkujące wiedzę z zakresu ochrony danych medycznych, jak i warsztaty przybliżające praktyczne aspekty związane z obowiązkami administratora danych.

Są adresowane do osób zatrudnionych w szeroko rozumianym sektorze medycznym: szpitalach, centrach medycznych, ośrodkach zajmujących się zapisem, przetwarzaniem i archiwizacją danych pacjentów, zajmujących się ochroną informacji niejawnych w sektorze ochrony zdrowia, ochroną danych osobowych pacjentów, szczególnie w sektorze transplantologii, farmakologii, służby krwi oraz laboratoriów medycznych.

Studia trwają dwa semestry i są prowadzone przez pracowników naukowych oraz praktyków z doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki studiów. Zdecydowana większość prowadzących to pracownicy lub współpracownicy GIODO. Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje i zapisy na: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WSR-P-ODOSZ&kategoria=

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej