Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

20.06.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresach:

·         Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze: powiatu siemiatyckiego

·         Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze: powiatu monieckiego

·         Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze: grupa powiatów: powiat augustowski, powiat suwalskiego i m. Suwałki.

Okres obowiązywania umów: 16.08.2016 r. – 30.06.2021 r. Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży  wynosi 1,19 zł.

Źródło: Dział Kontraktowania Świadczeń