Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Podmioty medyczne

Podmioty medyczne

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu uzupełniających postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

20.06.2016

Podlaski OW NFZ informuje o ogłoszeniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert, skierowanych  do podmiotów cywilnych i mundurowych, na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w nw. zakresach świadczeń:

*  świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, wraz z zakresami skojarzonymi: świadczenia zabiegowe, diagnostyka onkologiczna, na obszarze: powiat grajewski

*  świadczenia w zakresie okulistyki, wraz z zakresami skojarzonymi: świadczenia zabiegowe, diagnostyka onkologiczna, na obszarze: powiat wysokomazowiecki

*  świadczenia w zakresie okulistyki, wraz z zakresami skojarzonymi: świadczenia zabiegowe, diagnostyka onkologiczna, na obszarze: powiat  zambrowski

*  świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii,  wraz z zakresami skojarzonymi: świadczenia pierwszorazowe, diagnostyka onkologiczna, na obszarze: powiat sejneński

*  badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, na obszarze: grupa powiatów: powiat białostocki, powiat bielski, powiat moniecki, powiat sokólski, powiat M. Białystok

Okres obowiązywania umów: 16.08.2016 r. – 30.06.2021 r.

Cena oczekiwana w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

Lp Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana
1 02.1580.001.02

02.1580.101.02

02.1580.301.02

ŚWIADCZENIA W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU 9,30 ZŁ
2 02.1600.001.02

02.1600.101.02

02.1600.301.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI 9,00 ZŁ
3 02.1200.001.02

02.1200.401.02

02.1200.301.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII 8,60 ZŁ
4 02.0000.079.02 BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – KOLONOSKOPIA 9,00 ZŁ